Blog

ถังกรองน้ำ Backwash ไม่ออก

ถังกรองน้ำอุตสาหกรรม หากได้รับการออกแบบระบบป้อนน้ำเข้า ระบบรวบรวมน้ำ ระบบล้างสารกรอง อย่างถูกหลักทางวิศวกรรมศาตร์ ผู้ควบคุมระบบดูแลทำตามคู่มืออย่างต่อเนื่อง ระบบผลิตน้ำจะสามารถดำเนินไปได้อย่างสม่ำเสมอ แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น คุณภาพน้ำขาเข้าเปลี่ยน การสะสมตะกอนหมักหมมอันเนื่องมาจากการ Backwash ไม่ถูกวิธีเป็นเวลานาน การออกแบบไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์กรณีที่เลวร้าย(worst case scenario) เช่น ฤดูกาลที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาการ Backwash ทำความสะอาดแล้วน้ำที่ผลิตได้ไม่สะอาดตามต้องการ

การแก้ปัญหาที่ง่ายและประหยัดที่สุด คือ

การเกิดเชื้อในถังกรอง (Germs in Filter Media Tanks)
การเกิดเชื้อในถังกรอง (Germs in Filter Media Tanks)

Germs in Filter Media Tanks (เชื้อโรคในถังกรอง)

การเกิดเชื้อในถังกรอง (Germs in Filter Media Tanks)

 

ถังกรองถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Tank) และถังกรองเรซิน(Resin Tank) โรงงานที่ใช้ถังกรองเหล่านี้เป็นหน่วยผลิตน้ำลำดับท้ายๆ เช่น การผลิตน้ำดื่ม (Drinking water) การผลิตน้ำในกระบวนการผลิต (Process water) น้ำสำหรับ Boiler เป็นต้น หลายแห่งพบปัญหาเกิดเชื้อโรคสะสม

๊US sieve number and mesh size
๊US sieve number and mesh size

Activated Carbon Size 8x16 vs 8x30

ขนาดเม็ดของถ่านกัมมันต์(Activated Carbon) อาจไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดูดซับมากนัก แต่จะกระทบต่อประสิทธิภาพทางไฮดรอลิก (Hydraulic Pressure Drop) และอัตราการเกิดปฏิกิริยา(Kinetics-Rate of Reaction)

ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดและชนิดผงละเอียด
ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดและชนิดผงละเอียด

GAC vs PAC

ถ่านกัมมันต์ ชนิดเม็ด (Granular Activated Carbon : GAC) 

ถูกใช้เป็นสารดูดซับให้บริสุทธิ์มาตั้งแต่ปี 2517 ซึ่งได้รับการรับรองจาก American Water Works Association (AWWA) 

GAC ปริมาณ 1 กรัม มีพื้นที่ผิวมากกว่า 1,000 ตารางเมตร ปัจจุบันถ่านกัมมันต์มีการผลิตออกมาในหลายรูปแบบ และถูกนำมาใช้งานทั้งในบ้านเรือน การค้า และอุตสาหกรรม เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำ อากาศ ของเหลว และก๊าซ 

GAC กับ PAC 

GAC มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่าแบบผงถ่านกัมมันต์ (Powdered activated carb : PAC)

การเพิ่มประสิทธิภาพถังกรองทรายด้วยแอนทราไซท์ ขนาดต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพถังกรองทรายด้วยแอนทราไซท์ ขนาดต่างๆ

How to select Anthracite Size

Multimedia filter: Sand & Anthracite

การเพิ่มชั้น Anthracite ในการกรองความขุ่น จะสามารถช่วยให้ชั้นกรองทรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เนื่องจาก Anthracite

OMG !!! …ทำไมน้ำเสียหลังบำบัดมีค่า pH สูงขึ้น (ในเวลากลางวัน)

 

ไขปัญหากับคำถามยอดฮิต ทำไมน้ำเสียหลังบำบัดมีค่า pH สูงขึ้น (ในเวลากลางวัน)

(Why does the pH of treated wastewater increase during the day) 

สาเหตุ

เนื่องจากหน่วยบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย(Polishing pond)

Activated Carbon: Air & Gas Phase Purification

การกำจัดมลพิษทางอากาศ และแก๊ส โดยถ่านกัมมันต์

ถ่านกัมมันต์ สามารถแบ่งออกตามรูปลักษณ์ภายนอกได้ 3 แบบ คือ GAC, EAC และ PAC

SCALE REMOVAL การกำจัดตะกรัน

ตะกรันในท่อ เครื่องจักร และหม้อไอน้ำ

COLOR REMOVAL การกำจัดสี

น้ำทิ้งที่ไม่ผ่านมาตฐานสี สามารถจัดการได้ด้วยการใช้ระบบกรองขั้นสุดท้าย

About aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

 • m. 062-449-1000
 • t. 02-1598010
 • f. 02-5111845
 • info@aceken.com
 • Line ID : acekensiam

ACE SUCCESSES

 • Backwash
  Backwash

  Backwash

 • Water Recycle
  Water Recycle

  Water Recycle

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Chlorine
 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank
  ถังกรองน้ำแรงดันสูง

 • RO Plant
  RO Plant

  RO Plant

 • Micron Filter
  Micron Filter
 • Activated Carbon Tank
  Activated Carbon Tank

  pressure tank

 • Remove old tank
  Remove old tank

  Remove old tank

 • MF
  MF

  MF

 • Top Distributor
  Top Distributor

  Top Distributor ท่อกระจายน้ำ

 • Filter Nozzle
  Filter Nozzle

  Filter Nozzle

 • Reclaimed Water
  Reclaimed Water

  Reclaimed Water

 • Activated Carbon System
  Activated Carbon System

  Activated Carbon System for SME

 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank for RESIN, Activated Carbon, Multimedia

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Activated Carbon Tower
  Activated Carbon Tower

  Activated Carbon Tower

 • Wastewater treatment
  Wastewater treatment

  Wastewater treatment

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Spent media disposal
  Spent media disposal

  Spent media disposal by 101 factory
  สารกรองใช้แล้ว กำจัดโดยโรงงาน 101

 • Premium pressure tank
  Premium pressure tank

  Premium pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ตรวจสอบ ซ่อมถัง

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ซ่อมถังทนแรงดันสูง

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  เทอร์โบโบลวเวอร์

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower