Blog

OMG !!! …ทำไมน้ำเสียหลังบำบัดมีค่า pH สูงขึ้น (ในเวลากลางวัน)

 

ไขปัญหากับคำถามยอดฮิต ทำไมน้ำเสียหลังบำบัดมีค่า pH สูงขึ้น (ในเวลากลางวัน)

(Why does the pH of treated wastewater increase during the day) 

สาเหตุ

เนื่องจากหน่วยบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย(Polishing pond)

ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบไว้ไม่มีระบบเติมอากาศ เพื่อให้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเกิดการปรับสภาพเองตามธรรมชาติก่อนปล่อยทิ้ง แต่หากน้ำเสียยังคงมีธาตุอาหารเหลืออยู่ในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบ ไนเตรต ไนไตรท์ แอมโมเนีย และฟอสเฟต และมีเวลากักพักที่นานเกินไป จะทำให้แบคทีเรียบำบัดน้ำเสียตัวดี(Effective bacteria)เจริญเติบโตไม่ทันเนื่องจากออกซิเจนในน้ำมีน้อย จนทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่น เช่น สาหร่ายเซลล์เดียว(Unicellular algae) สาหร่ายขนาดเล็ก(Microscopic algae) เป็นต้น ซึ่งสามารถดำรงชีพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ออกซิเจนน้อยได้ดีกว่า เกิดขึ้นแทนที่แบคทีเรียอย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์สาหร่ายเบ่งบานหรือ Algae Boom นั่นเอง ปฏิกิริยาทางชีวเคมีดังกล่าว เกิดขึ้นได้ 2 สภาวะดังนี้

เวลากลางวัน : มีแสงแดด ค่า pH สูงขึ้น ดังสมการ

 

 

เวลากลางคืน : ค่า pH จะลดลง,  O2 จะถูกใช้และลดลงอย่างรวดเร็ว ดังสมการ

 

 

แนวทางการแก้ไข

 1. ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมกำหนดตามที่ได้ออกแบบไว้
 2. ตรวจสอบระยะเวลากักพักบ่อพักน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งไม่ควรนานเกิน 1 วัน และความลึกของบ่อไม่ควรเกิน 2 เมตร
 3. ตรวจสอบระบบหมุนเวียนน้ำของบ่อสุดท้ายเพื่อให้เกิดการสัมผัสแบบธรรมชาติมากที่สุด ทำให้ออกซิเจนสามารถละลายสู่แหล่งน้ำได้มากขึ้น
 4. ปลูกพืชน้ำที่เหมาะสม เช่น ผักตบชวา ซึ่งสามารถทนทานในสภาพของน้ำเสียและเจริญเติบโตได้ดี เพื่อให้รากพืชดูดธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง แต่ต้องควบคุมปริมาณไม่ให้เกิน 1 ใน 3 ของคุ้งน้ำ เพื่อให้แสงแดดและออกซิเจนสามารถส่องและละลายสู่แหล่งน้ำได้ และเก็บเกี่ยวออกจากคุ้งน้ำเมื่อเติบโตซึ่งสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ได้
 5. แถมสุดท้ายยอดฮิตผู้ที่ชอบเลี้ยงปลา ในบ่อสุดท้าย คือ เลี้ยงได้แต่ในจำนวนน้อยนะคะ หมั่นสังเกตและจับออกหากพบมีจำนวนมากขึ้น เพราะปลาที่เจริญเติบโตออกลูกออกหลานอย่างรวดเร็วมาพร้อมกับขี้ปลาและเศษอาหารปลาซึ่งเป็นแหล่งธาตุอาหารจำนวนมากที่เป็นสาเหตุของน้ำเน่า และปลายังกัดกินรากพืชน้ำทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัด

 

รูปการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียชุมชมโดยผักตบชวาสามารถทนทานและเจริญเติบโตได้ดีที่สุด

แหล่งที่มา : http://www.datacenter.deqp.go.th/service-portal/environmental-media-system/electronics-detail/?id=101031

 

รูปผักตบชวา (Water hyacinth) ช่วยดูดธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในน้ำเสีย โดย คุณ Capture the World

 

About aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

 • m. 062-449-1000
 • t. 02-1598010
 • f. 02-5111845
 • info@aceken.com
 • Line ID : acekensiam

ACE SUCCESSES

 • Backwash
  Backwash

  Backwash

 • Water Recycle
  Water Recycle

  Water Recycle

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Chlorine
 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank
  ถังกรองน้ำแรงดันสูง

 • RO Plant
  RO Plant

  RO Plant

 • Micron Filter
  Micron Filter
 • Activated Carbon Tank
  Activated Carbon Tank

  pressure tank

 • Remove old tank
  Remove old tank

  Remove old tank

 • MF
  MF

  MF

 • Top Distributor
  Top Distributor

  Top Distributor ท่อกระจายน้ำ

 • Filter Nozzle
  Filter Nozzle

  Filter Nozzle

 • Reclaimed Water
  Reclaimed Water

  Reclaimed Water

 • Activated Carbon System
  Activated Carbon System

  Activated Carbon System for SME

 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank for RESIN, Activated Carbon, Multimedia

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Activated Carbon Tower
  Activated Carbon Tower

  Activated Carbon Tower

 • Wastewater treatment
  Wastewater treatment

  Wastewater treatment

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Spent media disposal
  Spent media disposal

  Spent media disposal by 101 factory
  สารกรองใช้แล้ว กำจัดโดยโรงงาน 101

 • Premium pressure tank
  Premium pressure tank

  Premium pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ตรวจสอบ ซ่อมถัง

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ซ่อมถังทนแรงดันสูง

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  เทอร์โบโบลวเวอร์

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower