Landscape Architecture for wastewater treatment plants

ภูมิสถาปัตย์ระบบบำบัดน้ำเสีย เปลี่ยนจุดอับเป็นจุดขาย เพื่อโลกสีเขียว

CONTACT US

ปรับภูมิทัศน์รับทรัพย์

ภูมิสถาปัตย์สำหรับระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย

CONTACT US

THE AMAZING WASTEWATER TREATMENT LANDSCAPE

ปรับภูมิทัศน์ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำ เปลี่ยนที่ทำงานเป็นที่พักใจ

CONTACT US

โรงงานอุตสาหกรรมมีบริเวณที่จำกัด หากพัฒนาพื้นที่ทุกตารางนิ้วให้สามารถใช้งานและสร้างภูมิสถาปัตย์ที่สวยงามได้ จะสามารถดึงดูดให้พนักงานเข้ามาทำงานและพักผ่อนหย่อนใจ ผู้เข้าเยี่ยมชมเพลิดเพลินกับระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน สร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์อันงดงาม

ภูมิสถาปัตย์ (Landscape architecture)

ภูมิสถาปัตย์ หรือ ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture) คือ ศิลปะการออกแบบ วางแผน บริหารจัดการ สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร เช่น บ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงาน ตลอดจนระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการออกแบบสถาปนิกจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การใช้งาน สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง ผสมผสานศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างมีคุณค่าตอบสนองกับความต้องการในการใช้ชีวิต การทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ สร้างสภาพแวดล้อมอันงดงาม

ภูมิสถาปัตย์ระบบำบัดน้ำเสีย

Wastewater treatment landscape architecture

ปรับภูมิทัศน์ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำ (Water and Wastewater Treatment Landscape Architecture)

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม มันจะถูกจัดให้ซ่อนอยู่หลังโรงงาน กลายเป็นดินแดนสนธยา ด้วยภูมิสถาปัตยกรรมสามารถเปลี่ยนสถานที่เร้นลับ จุดอับ กลายเป็นบริเวณที่พนักงานทุกคนในโรงงาน ตลอดจนผู้มาเยี่ยมเยือนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรอย่างแท้จริง

บูรณาการวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม (Engineering and Architecture integration)

เรามีภูมิสถาปนิก ซึ่งทำงานร่วมกับวิศวกรผู้ออกแบบระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียจะใช้งานได้ดีเยี่ยมควบคู่ไปกับความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ระบบมีความคล่องตัว ใช้งานได้ดี ปลอดภัย เข้าถึงใช้งาน ซ่อมแซม ดูแล ได้อย่างดียิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานศาสตร์แห่งวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียของท่านจะเป็นอีกหนึ่งห้องรับรอง ให้เราช่วยปรับภูมิทัศน์รับทรัพย์ เพื่อการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การออกแบบภูมิสถาปัตย์ระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำใดที่สามารถนำภูมิสถาปัตย์เข้าไปช่วยเชื่อมโยงคุณค่ากับความงดงาม

 • ระบบเก็บกักน้ำ
 • ระบบผลิตน้ำ ถัง Clarify
 • ระบบกรองน้ำขั้นต้น
 • ระบบผลิตน้ำขั้นสูง
 • ระบบผลิตน้ำประปา
 • ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
 • ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี
 • ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
 • ระบบรีไซเคิลน้ำ
 • ระบบเครื่องเล่นน้ำ สวนสนุก
 • Wetland
 • ระบบพักน้ำ กักเก็บน้ำ
 • ทางเดินในระบบน้ำ
 • ระบบน้ำพุ น้ำตก
 • อื่นๆ

About aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

 • m. 062-449-1000
 • t. 02-1598010
 • f. 02-5111845
 • info@aceken.com
 • Line ID : acekensiam

ACE SUCCESSES

 • Backwash
  Backwash

  Backwash

 • Water Recycle
  Water Recycle

  Water Recycle

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Chlorine
 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank
  ถังกรองน้ำแรงดันสูง

 • RO Plant
  RO Plant

  RO Plant

 • Micron Filter
  Micron Filter
 • Activated Carbon Tank
  Activated Carbon Tank

  pressure tank

 • Remove old tank
  Remove old tank

  Remove old tank

 • MF
  MF

  MF

 • Top Distributor
  Top Distributor

  Top Distributor ท่อกระจายน้ำ

 • Filter Nozzle
  Filter Nozzle

  Filter Nozzle

 • Reclaimed Water
  Reclaimed Water

  Reclaimed Water

 • Activated Carbon System
  Activated Carbon System

  Activated Carbon System for SME

 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank for RESIN, Activated Carbon, Multimedia

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Activated Carbon Tower
  Activated Carbon Tower

  Activated Carbon Tower

 • Wastewater treatment
  Wastewater treatment

  Wastewater treatment

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Spent media disposal
  Spent media disposal

  Spent media disposal by 101 factory
  สารกรองใช้แล้ว กำจัดโดยโรงงาน 101

 • Premium pressure tank
  Premium pressure tank

  Premium pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ตรวจสอบ ซ่อมถัง

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ซ่อมถังทนแรงดันสูง

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  เทอร์โบโบลวเวอร์

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower