Media Replacement Services

12 steps, fast, fair, firm

ขั้นตอนการเปลี่ยนสารกรองน้ำ
1.MEDIA SUPPLY
สารกรองน้ำคุณภาพ ราคาโรงงาน

Premium materials, wholesale factory price
เรานำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ท่านได้ใช้สารกรองน้ำคุณภาพสูงและราคาคุ้มค่า

2.PREPARATION
เตรียมความพร้อม

Equipment, tools, work permit, set up
ก่อนเข้าทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ จะถูกลำเลียงเข้าพื้นที่ทำงาน ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานของลูกค้า เช่น การอบรมก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อให้การเปลี่ยนถ่ายสารกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

3.SAFETY FIRST
ปลอดภัยไว้ก่อน

Confined space, PPE, scaffolding, set up
ภายในถังกรองน้ำพื้นที่อับอากาศจะได้รับการติดตั้งเครื่องเป่าอากาศ(air blower), เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, ติดตั้งนั่งร้าน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

4.UNLOADING
เปลี่ยนถ่ายสารกรองออก

Trained workers, technicians and engineer conduct & daily report
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่างผู้ชำนาญการ และวิศวกร ทำการปฏิบัติการเปลี่ยนสารกรอง และรายงานความคืบหน้ารายวัน

5.FAST UNLOADING
เปลี่ยนสารกรองอย่างรวดเร็วเป็นหัวใจของงานบริการ

Rolling conveyer for fast discharge
การปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เอซเคนฯ ใช้สายพานลูกกลิ้งเพื่อการเปลี่ยนถ่ายสารกรองอย่างรวดเร็ว

6.PACKING & LABELING
บรรจุและติดฉลาก

Spents packed in PP bags and labeled, Neat & Easy to handle
สารกรองน้ำใช้แล้วจะถูกบรรจุในถุงจัมโบ้แบ็ก และติดฉลาก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดการง่าย

7.CLEAN, CHECK AND REPAIR
ทำความสะอาด ตรวจสอบ และซ่อมแซม

All parts investigated, cleaned and amendment
ทำความสะอาด ตรวจสอบถังกรอง และซ่อมแซม เช่น เชื่อมรอยแตก เปลี่ยนท่อด้านในถัง ทาสีป้องกันการกัดกร่อน เป็นต้น เพื่อให้ถังกรองน้ำกลับมาเหมือนใหม่

8.LOADING & LEVELING
บรรจุและทำระดับสารกรองน้ำ

Media loading and leveling as engineer designed
บรรจุและทำระดับสารกรองน้ำในถังกรองตามการออกแบบของวิศวกร

9.BACKWASH
การ start up สารกรองน้ำด้วยการล้างย้อน

Professionally fast, only 1.5hr per tank การ start up
สารกรองน้ำด้วยการล้างย้อน ได้รับการควบคุมโดยวิศวกรที่มากประสบการณ์ ทำให้ใช้เวลาเพียง 1.5 ชั่วโมง ต่อถัง เท่านั้น

10.SAMPLING, TEST & REPORT
เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และรายงานผลฉบับสมบูรณ์

Before & after tests, report
ทีมช่างทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดต่างๆ เพื่อส่งวิเคราะห์ และวิศวกรจะส่งรายงานสรุปผลการเปลี่ยนถ่ายสารกรองให้ท่านทราบ

11.SPENT DISPOSAL
การกำจัดสารกรองใช้แล้ว

101 co-incineration, raw material or alternative fuel replacement
เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สารกรองใช้แล้วให้เกดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ สารกรองจะได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี โดยสามารถเลือกนำไปใช้เป็น วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงทดแทนในการเผาร่วมกับเตาปูนซีเมนต์ 

12.CLEAN WORKING AREA
การทำความสะอาดพื้นทีทำงาน

Working area cleaned up
พื้นที่ทำงานจะได้รับการทำความสะอาดก่อนส่งมอบ

MEDIA REPLACEMENT SERVICES
บริการเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

เราให้บริการเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ ล้างระบบกรองให้กลับมามีประสิทธิภาพดังเดิม ด้วยทีมงาน เครื่องมือครบครัน รวดเร็ว ระบบกรองน้ำของท่านจะกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องหยุดระบบนาน 

Start 3500฿/Tank, 1-Day Finish

When to be replaced?
ระบบควรจะได้รับการเปลี่ยนสารกรองเมื่อไร


 


 

About aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

 • m. 062-449-1000
 • t. 02-1598010
 • f. 02-5111845
 • info@aceken.com
 • Line ID : acekensiam

ACE SUCCESSES

 • Backwash
  Backwash

  Backwash

 • Water Recycle
  Water Recycle

  Water Recycle

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Chlorine
 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank
  ถังกรองน้ำแรงดันสูง

 • RO Plant
  RO Plant

  RO Plant

 • Micron Filter
  Micron Filter
 • Activated Carbon Tank
  Activated Carbon Tank

  pressure tank

 • Remove old tank
  Remove old tank

  Remove old tank

 • MF
  MF

  MF

 • Top Distributor
  Top Distributor

  Top Distributor ท่อกระจายน้ำ

 • Filter Nozzle
  Filter Nozzle

  Filter Nozzle

 • Reclaimed Water
  Reclaimed Water

  Reclaimed Water

 • Activated Carbon System
  Activated Carbon System

  Activated Carbon System for SME

 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank for RESIN, Activated Carbon, Multimedia

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Activated Carbon Tower
  Activated Carbon Tower

  Activated Carbon Tower

 • Wastewater treatment
  Wastewater treatment

  Wastewater treatment

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Spent media disposal
  Spent media disposal

  Spent media disposal by 101 factory
  สารกรองใช้แล้ว กำจัดโดยโรงงาน 101

 • Premium pressure tank
  Premium pressure tank

  Premium pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ตรวจสอบ ซ่อมถัง

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ซ่อมถังทนแรงดันสูง

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  เทอร์โบโบลวเวอร์

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower