Blog

Activated Carbon: Air & Gas Phase Purification

การกำจัดมลพิษทางอากาศ และแก๊ส โดยถ่านกัมมันต์

ถ่านกัมมันต์ สามารถแบ่งออกตามรูปลักษณ์ภายนอกได้ 3 แบบ คือ GAC, EAC และ PAC

GAC: Granular Activated Carbon

ใช้สำหรับบำบัดมลพิษในของเหลว (liquid phase) และในอากาศ(gas phase) สามารถฟื้นคืนสภาพได้ มีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระบบการผลิตน้ำโดยเฉพาะน้ำเพื่อการบริโภค

EAC: Extruded Activated Carbon

ใช้สำหรับบำบัดมลพิษอากาศ (gas phase) สามารถนำมาฟื้นคืนสภาพได้ ข้อเสีย ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์สำหรับพ่น ประสิทธิภาพในการกำจัดมลพิษน้อยกว่า PAC

PAC: Powdered Activated Carbon

ใช้สำหรับบำบัดมลพิษอากาศ (gas phase) และในของเหลว(liquid phase) สามารถใช้กับอุปกรณ์สำหรับพ่น (spray) ได้ ประสิทธิภาพดีกว่า EAC แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถนำกลับมาคืนสภาพเดิมได้ (Non-regenerate) โดยสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว (Single use only)

 

รูป Granular Activated Carbon(GAC) และ Powdered Activated Carbon(PAC)

 

ถ่านกัมมันต์ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆในอากาศและแก๊ส โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs) สารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ปานกลาง(Semi- Volatile Organic Compounds: Semi-VOCs) และโมเลกุลที่ทำให้เกิดกลิ่น

VOCs โดยทั่วไปถูกปล่อยมาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิตสารเคมี ยา การระบายจากถังบรรจุปิโตรเคมี บูธสเปรย์ และการฟื้นฟูดิน โดย VOCs ที่ปล่อยออกมายกตัวอย่างเช่น อะซิโตน(acetone) เบนซีน(benzene) ไซลีน(xylene) สไตรีน(styrene) และโทลูอีน(toluene) นอกจากนั้นในการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากขยะ ยังอาจปล่อย สารประกอบ Semi-VOCs เช่น ไดออกซิน (Dioxins) และฟูแรน (Furans) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและมีความเป็นพิษอย่างมาก

ระบบควบคุมกลิ่นสามารถใช้ถ่านกัมมันต์ในกำจัดสารประกอบ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S), Mercaptans, ไดเมททิลซัลไฟด์ (CH3SCH3 : Dimethyl Sulfide : DMS) และแอมโมเนีย (NH3)

ในกรณีของแก๊สธรรมชาติจะมีการปล่อยโลหะหนัก เช่น ปรอทและแคดเมียม ซึ่งถ่านกัมมันต์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้ในการดูดซับ 

ในอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีจะใช้ถ่านกัมมันต์แบบพิเศษเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา(Catalyst) ยกตัวอย่างเช่น การออกซิเดชั่นของ Mercaptan ในกระบวนการ Merox โดย Mercaptans จะถูกกำจัดออกจากไฮโดรคาร์บอนโดยถูกแปลงให้เป็นซัลไฟด์เหลว(liquid disulfides)

การนำมาใช้สำหรับป้องกันภัยส่วนบุคคล ถ่านกัมมันต์สามารถนำไปประกอบใช้ใน เครื่องช่วยหายใจ หน้ากากปิดจมูกและเครื่องดูดควันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถกำจัดสารประกอบแก๊สที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษได้

มากไปกว่านั้นถ่านกัมมันต์ยังสามารถนำไปใช้ในก้นบุหรี่เพื่อกำจัดสารประกอบบางอย่างของควันเพื่อปรับปรุงรสชาติด้วย 

About aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

 • m. 062-449-1000
 • t. 02-1598010
 • f. 02-5111845
 • info@aceken.com
 • Line ID : acekensiam

ACE SUCCESSES

 • Backwash
  Backwash

  Backwash

 • Water Recycle
  Water Recycle

  Water Recycle

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Chlorine
 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank
  ถังกรองน้ำแรงดันสูง

 • RO Plant
  RO Plant

  RO Plant

 • Micron Filter
  Micron Filter
 • Activated Carbon Tank
  Activated Carbon Tank

  pressure tank

 • Remove old tank
  Remove old tank

  Remove old tank

 • MF
  MF

  MF

 • Top Distributor
  Top Distributor

  Top Distributor ท่อกระจายน้ำ

 • Filter Nozzle
  Filter Nozzle

  Filter Nozzle

 • Reclaimed Water
  Reclaimed Water

  Reclaimed Water

 • Activated Carbon System
  Activated Carbon System

  Activated Carbon System for SME

 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank for RESIN, Activated Carbon, Multimedia

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Activated Carbon Tower
  Activated Carbon Tower

  Activated Carbon Tower

 • Wastewater treatment
  Wastewater treatment

  Wastewater treatment

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Spent media disposal
  Spent media disposal

  Spent media disposal by 101 factory
  สารกรองใช้แล้ว กำจัดโดยโรงงาน 101

 • Premium pressure tank
  Premium pressure tank

  Premium pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ตรวจสอบ ซ่อมถัง

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ซ่อมถังทนแรงดันสูง

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  เทอร์โบโบลวเวอร์

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower