Media Replacement Services

12 steps, fast, fair, firm

ขั้นตอนการเปลี่ยนสารกรองน้ำ
1.MEDIA SUPPLY
สารกรองน้ำคุณภาพ ราคาโรงงาน

Premium materials, wholesale factory price
เรานำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ท่านได้ใช้สารกรองน้ำคุณภาพสูงและราคาคุ้มค่า

2.PREPARATION
เตรียมความพร้อม

Equipment, tools, work permit, set up
ก่อนเข้าทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ จะถูกลำเลียงเข้าพื้นที่ทำงาน ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานของลูกค้า เช่น การอบรมก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อให้การเปลี่ยนถ่ายสารกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

3.SAFETY FIRST
ปลอดภัยไว้ก่อน

Confined space, PPE, scaffolding, set up
ภายในถังกรองน้ำพื้นที่อับอากาศจะได้รับการติดตั้งเครื่องเป่าอากาศ(air blower), เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, ติดตั้งนั่งร้าน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

4.UNLOADING
เปลี่ยนถ่ายสารกรองออก

Trained workers, technicians and engineer conduct & daily report
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่างผู้ชำนาญการ และวิศวกร ทำการปฏิบัติการเปลี่ยนสารกรอง และรายงานความคืบหน้ารายวัน

5.FAST UNLOADING
เปลี่ยนสารกรองอย่างรวดเร็วเป็นหัวใจของงานบริการ

Rolling conveyer for fast discharge
การปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เอซเคนฯ ใช้สายพานลูกกลิ้งเพื่อการเปลี่ยนถ่ายสารกรองอย่างรวดเร็ว

6.PACKING & LABELING
บรรจุและติดฉลาก

Spents packed in PP bags and labeled, Neat & Easy to handle
สารกรองน้ำใช้แล้วจะถูกบรรจุในถุงจัมโบ้แบ็ก และติดฉลาก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดการง่าย

7.CLEAN, CHECK AND REPAIR
ทำความสะอาด ตรวจสอบ และซ่อมแซม

All parts investigated, cleaned and amendment
ทำความสะอาด ตรวจสอบถังกรอง และซ่อมแซม เช่น เชื่อมรอยแตก เปลี่ยนท่อด้านในถัง ทาสีป้องกันการกัดกร่อน เป็นต้น เพื่อให้ถังกรองน้ำกลับมาเหมือนใหม่

8.LOADING & LEVELING
บรรจุและทำระดับสารกรองน้ำ

Media loading and leveling as engineer designed
บรรจุและทำระดับสารกรองน้ำในถังกรองตามการออกแบบของวิศวกร

9.BACKWASH
การ start up สารกรองน้ำด้วยการล้างย้อน

Professionally fast, only 1.5hr per tank การ start up
สารกรองน้ำด้วยการล้างย้อน ได้รับการควบคุมโดยวิศวกรที่มากประสบการณ์ ทำให้ใช้เวลาเพียง 1.5 ชั่วโมง ต่อถัง เท่านั้น

10.SAMPLING, TEST & REPORT
เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และรายงานผลฉบับสมบูรณ์

Before & after tests, report
ทีมช่างทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดต่างๆ เพื่อส่งวิเคราะห์ และวิศวกรจะส่งรายงานสรุปผลการเปลี่ยนถ่ายสารกรองให้ท่านทราบ

11.SPENT DISPOSAL
การกำจัดสารกรองใช้แล้ว

101 co-incineration, raw material or alternative fuel replacement
เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สารกรองใช้แล้วให้เกดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ สารกรองจะได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี โดยสามารถเลือกนำไปใช้เป็น วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงทดแทนในการเผาร่วมกับเตาปูนซีเมนต์ 

12.CLEAN WORKING AREA
การทำความสะอาดพื้นทีทำงาน

Working area cleaned up
พื้นที่ทำงานจะได้รับการทำความสะอาดก่อนส่งมอบ

MEDIA REPLACEMENT SERVICES
บริการเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

เราให้บริการเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ ล้างระบบกรองให้กลับมามีประสิทธิภาพดังเดิม ด้วยทีมงาน เครื่องมือครบครัน รวดเร็ว ระบบกรองน้ำของท่านจะกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องหยุดระบบนาน 

Start 3500฿/Tank, 1-Day Finish

When to be replaced?
ระบบควรจะได้รับการเปลี่ยนสารกรองเมื่อไร


 


 

about aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

m. 062-449-1000

t. 02-1598010

f. 02-5111845

info@aceken.com

Line ID : acekensiam