ขนาดของ Activated Carbon อาจไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดูดซับ แต่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพทางไฮดรอลิก (Pressure Drop) และอัตราการเกิดปฏิกิริยา(Kinetics-Rate of Reaction)

Pressure Drop จะสูงขึ้นเมื่อมี Activated Carbon ขนาดเม็ดเล็กๆมาก แต่ขนาดเม็ดที่เล็กจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น การใช้ชั้นสารกรอง(Bed Depth)จึงไม่จำเป็นต้องสูงมาก

อัตราการเกิดปฏิกิริยาของ Activated Carbon ขนาด 12x40 mesh จะเป็นสองเท่าของ 8x30 mesh และ 20x50 mesh นั้นเร็วเป็นสองเท่าของ 12x40 ถังกรองคาร์บอนซึ่งมีชั้นสารกรองสูงอาจเลือกสารกรองคาร์บอนขนาด 8x30

สารกรองคาร์บอนชนิดเม็ดที่ขายในท้องตลาด มีขนาดดังนี้ 8x16, 8x20, 8x25, 8x30, 10x30, 12x40, 14x40, 20x40 และ 20x50 โดยทั่วไปแล้วอุตสาหกรรมน้ำดื่มจะใช้ขนาด 8x30 ซึ่งราคาถูกที่สุด แต่การเลือกขนาด 8x16 ซึ่งเม็ดมีขนาดที่เท่ากัน(Uniform)มากกว่า การเกิด Pressure Drop จะน้อยกว่าขนาด 8x30 จึงเป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำ

about aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

m. 062-449-1000

t. 02-1598010

f. 02-5111845

info@aceken.com

Line ID : acekensiam