ถ่านกัมมันต์ ชนิดเม็ด (Granular Activated Carbon : GAC) 

ถูกใช้เป็นสารดูดซับให้บริสุทธิ์มาตั้งแต่ปี 2517 ซึ่งได้รับการรับรองจาก American Water Works Association (AWWA) ;

GAC ปริมาณ 1 กรัม มีพื้นที่ผิวมากกว่า 1,000 ตารางเมตร ปัจจุบันถ่านกัมมันต์มีการผลิตออกมาในหลายรูปแบบ และถูกนำมาใช้งานทั้งในบ้านเรือน การค้า และอุตสาหกรรม เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำ อากาศ ของเหลว และก๊าซ 

GAC กับ PAC 

GAC มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่าแบบผงถ่านกัมมันต์ (Powdered activated carb : PAC) ซึ่งมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว่า PAC เริ่มมีการนำมาใช้มากขึ้นเนื่องจากราคาถูกและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยเฉพาะการนำมาใช้เป็นยารักษาโรคซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับขนาดปริมาณ PAC ให้เหมาะกับการรักษา เช่น การรักษาอาการท้องเสีย เป็นต้น PAC ยังสามารถปรับปริมาณให้เหมาะสมเพื่อจัดการกับระดับสารปนเปื้อนในการใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย(Wastewater Treatment) อย่างไรก็ตาม PAC มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงหากใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถ Regenerate ใหม่ได้ ก่อให้เกิดกากตะกอนจำนวนมาก และผงถ่านสามารถผ่านแผ่นกรองทำให้เกิดปัญหาน้ำออกที่สกปรก นอกจากนี้ฝุ่นที่เกิดจากอนุภาคขนาดเล็กของ PAC ยังทำให้เกิดปัญหาการจัดการที่ยากเช่นเดียวกับปัญหาการติดไฟ 

GAC จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ประหยัดมากกว่าในระบบบำบัดน้ำซึ่งต้องควบคุมรสชาติและกลิ่นอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสียของ GAC : ราคาสูง, การใช้งานอาจมีเชื้อแบคทีเรียเจริญแต่สามารถควบคุมได้โดยการใช้คลอรีนอิสระที่เหลือ และการออกแบบถังกรองคาร์บอน ควรเลือกใช้ชนิด Perforated Plate ซึ่งมี strainer แทนแบบก้างปลา ซึ่งมักจะบรรจุกรวดทรายด้านล่าง ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียเจริญมากยิ่งขึ้น

about aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

m. 062-449-1000

t. 02-1598010

f. 02-5111845

info@aceken.com

Line ID : acekensiam