แอนทราไซต์ (Anthracite)

ลักษณะทั่วไป (Physical data)

แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านชนิดหนึ่ง สีดำ แข็ง มีความวาวสูง มีรอยแตกเว้าแบบก้นหอย และมีความเป็นคาร์บอนสูงที่สุดในบรรดาถ่านทั้งหมด 5 ประเภทโดยเรียงตามลำดับชั้นดังนี้ พีต (Peat) ลิกไนต์ (Lignite) ซับบิทูมินัส (Subbituminous) บิทูมินัส (Bituminous) และ แอนทราไซต์ (Anthracite) แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าบิทูมินัส มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 90-98 ความชื้นต่ำประมาณร้อยละ 2-5 มีค่าความร้อนสูงแต่ติดไฟยาก เมื่อติดไฟให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ บางครั้งเรียกว่า ถ่านไบด์ (Blind coal), ถ่านคิลเคนนี (Kilkenny coal), ถ่านอีกา (Crow coal) และเพชรดำเป็นต้น แล้วแต่สถานที่ต่างๆ กันไป ส่วนถ่านแอนทราไซต์ที่มีคุณภาพต่ำเราเรียกว่า คัล์ม (Culm) ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากแอนทราไซท์จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันได้นำแอนทราไซท์มาใช้เป็นสารกรองในระบบกรองในระบบกรองน้ำอีกด้วย

คุณสมบัติ (Advantages)

แอนทราไซด์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมระบบกรองน้ำ เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

1. แอนทราไซต์ เป็นคาร์บอนชนิดหนึ่งที่มีพื้นผิวเป็นเหลี่ยมมุมจึงสามารถกรองตะกอนแขวนลอยที่ปะปนมากับน้ำได้มากกว่าทรายซึ่งมีลักษณะทรงกลม อีกทั้งแอนทราไซต์สามารถกรองกลิ่น สี ที่ปะปนกับน้ำได้บางส่วนด้วย

2. เนื่องจากแอนทราไซต์ มีน้ำหนักน้อยกว่าทราย การล้างย้อนกลับ (Back Wash) จึงทำได้ง่ายกว่าทราย ดังนั้น ปริมาณการใช้น้ำล้างย้อนกลับและแรงดันของน้ำที่จะใช้จึงน้อยกว่าทราย ทำให้ประหยัดพลังงานค่ากระแสไฟฟ้า และปริมาณน้ำในการล้างสารกรอง

3. ลักษณะเม็ดของแอนทราไซต์จะใหญ่กว่าทราย แต่มีน้ำหนักเบากว่า ดังนั้นภายหลังการล้างกลับสารกรองแอนทราไซท์ขนาดเม็ดโตกว่าแต่น้ำหนักเบากว่า จะอยู่ด้านบนของชั้นกรองและทำหน้าที่ดักจับตะกอนแขวนลอยอนุภาคใหญ่ก่อน ส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กจะผ่านลงมาและถูกดักไว้ที่ชั้นกรองทรายกรอง จึงทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากชั้นกรองได้ทั้งชั้น และยังลดการอุดตันของชั้นกรองให้ช้าลงด้วย

การใช้งาน (Applications)

ใช้ในระบบกรองน้ำ เพื่อกรองความขุ่นและสารแขวนลอยในน้ำ โดยส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับทราย เรียกว่า ถังกรอง Multi Media เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำ

STANDARD :

CJCJ/T 44-1999

GB/T 6166-1985

BS EN 12909-2005

AWWA B 100-1

CONDITION OF OPERATION

Bed depth 300-400 mm : Service velocity = 10-14 m/h

Backwash velocity = 18-20 m/h

Bed depth 450 mm : Service velocity = 14-18 m/h

Backwash velocity = 20-25 m/h

Back wash, Regenerate : Water, Steam, Air scouring

about aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

m. 062-449-1000

t. 02-1598010

f. 02-5111845

info@aceken.com

Line ID : acekensiam